Hướng dẫn về tiểu mục lệ phí môn bài 2017

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016  có hiệu lực từ 1/1/2017 về quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, trong đó bổ sung tiểu mục hạch toán lệ phí môn bài, Công ty TNHH dịch vụ Thuế và Thương mại Việt Nam hướng dẫn về tiểu mục nộp lệ phí môn bài, với tiền thuế môn bài theo vốn  đăng ký như bảng sau: 

Thông báo nghỉ Lễ, Tết trong năm 2017

Công ty TNHH dịch vụ thuế và thương mại Việt Nam thông báo nghỉ lễ: Tết dương lịch, Tết âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, Quốc khánh 2/9 nội dung như sau:

7 căn bệnh về quản trị doanh nghiệp Việt Nam

Hội Marketing Việt Nam (VMA) vừa tổ chức buổi thuyết trình và giao lưu với các doanh nghiệp phía Nam với chủ đề “Chẩn bệnh quản trị doanh nghiệp Việt Nam”. Hai chuyên viên tư vấn của VMA đã đưa ra 7 căn bệnh phổ biến hiện nay của các doanh nghiệp, đồng thời “kê toa” cho những căn bệnh này. 

ĐỐI TÁC

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC